MÚSICA I NOVES TECNOLOGIES:

Durant els darrers anys, la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'educació, s'han convertit en factor determinant per ampliar el propi àmbit de desenvolupament de l'actuació educativa.

En aquest sentit, l'ensenyament de la música, també s'ha vist afavorida per la inclusió de la tecnologia i les seves possibilitats pedagògiques; específicament ens referim a la Informàtica Musical, l'estudi i aplicació, són la raó de ser d'aquest espai virtual.

 

DEFINICIÓ D'INFORMÀTICA MUSICAL:

És una disciplina de molt recent data, que enforteix l'art de la Música mitjançant l'ús de l'ordinador com a eina tecnològica, el qual facilita la reproducció, composició, escriptura, creació i anàlisi dels sons, a través de la implementació de l'electrònica ( Maquinari) i la informàtica (Software) dins d'aquest àmbit.

ORDINADORS I MÚSICA
IntroduccióEls ordinadors s'han aplicat en el món de la música des dels anys 50, però gairebé sempre es trobaven en centres d'investigació als que pocs músics podien accedeix i això va portar el que molts músics hagin anat adoptant l'ordinador com a eina fonamental per a la seva treball. En l'actualitat, els ordinadors s'utilitzen en música o bé per al control d'instruments mitjançant MID.

Per beneficiar de la utilització dels ordinadors en música, no és necessari conèixer completament com funcionen, ni tampoc ser enginyer ni programador consumat; és necessari tenir una idea de com treballen els ordinadors i la seva estructura global.
MIDI
La MIDI (Interfície Digital per a Instruments Musicals) és una eina poderosa tant per a la composició com per ensenyament de la música; es tracta d'un protocol de comunicacions que permet connectar diversos instruments musicals entre si o amb ordinadors per tal de poder fer treballar en conjunt.

Dit estàndard MIDI fou inicialment proposat en un document adreçat a la Societat d'Enginyers de Audio el 1981, però, la primera especificació MIDI es va publicar l'agost de 1983 quan es van posar d'acord diversos fabricants en l'interfície digital per a instruments musicals MIDI. La seva creació el 1983 va cobrir la necessitat d'un sistema universal de comunicació entre diversos equips.

Des d'aleshores i fins avui en dia, la gran majoria dels creadors musicals utilitzen el llenguatge MIDI, per exemple, a fi de dur a terme l'edició de partitures i la instrumentació prèvia a la gravació amb instruments reals. La informàtica musical avui en dia.

Amén de l'esmentat ús per a la interacció i edició musical amb dispositius electrònic-musicals del protocol MIDI, en l'actualitat qualsevol usuari d'ordinador té unes petites nocions musicals principalment a causa de l'aparició d'internet.

LA MÚSICA A INTERNET

La música no és l'excepció, i la força comunicativa que ha adquirit amb l'ús d'aquest instrument, ha fet necessària una nova definició dels temps i les distàncies per dur a terme els projectes. La música va començar ràpidament a tenir presència a la xarxa. En els anys 80, els estudiants nord-americans entraven a les xarxes universitàries per intercanviar informació sobre els seus artistes i temes favorits. Avui, és possible la transmissió de la música a través de les xarxes d'Internet gràcies a les tècniques de digitalització del so.

Sens dubte, el canvi més important que s'està generant a Internet per a la música és la possibilitat de distribuir gratuïtament música enregistrada per aquest mitjà.

El format que va revolucionar la indústria musical, introduint la possibilitat de la seva distribució a través de la Internet va ser l'MP3, un sistema de compressió que redueix els arxius d'àudio en un factor de 12 a 1, o sigui menys d'una desena part d'allò que ocupa una pista de CD, els quals, gràcies al seu reduït tamany, poden ser distribuïts a través d'Internet i reproduïts en ordinador. La primera patent de l'MP3 va ser registrada el 1986 i diverses més el 1991. Però no va ser fins al juliol de 1995 quan va sortir endavant l'extensió mp3.

L'MP3 s'ha convertit en el format de compressió d'àudio més important a Internet, gràcies a la seva alta qualitat, facilitat d'emmagatzematge i transmissió, inclosos en connexions de baix ample de banda. Napster, pionera en el camp de la transmissió musical a la xarxa, va tenir el seu boom el 2000 al permetre que milers de persones tinguessin un motiu la connexió a Internet i va posar en escac a la poderosa indústria de la música. El 2001 va ser il legalitzada. No obstant això en l'actualitat existeixen principalment les plataformes P2P que vénen a substituir.

 

Suports i altres formats informàtics d'àudio

A més de l'MP3 (1995) existeixen diferents formats, provinents dels diferents fabricants, encara que la necessitat d'una gran uniformitat en aquest sentit, fa que predominen àmpliament alguns d'ells.

Per exemple, els equips de computació Macintosh, registren els arxius de so digitalitzat mitjançant un format que es coneix amb l'extensió. IFF (1985), sigles de Audio Interchange File Format. En Windows, per altra banda, s'utilitza el format. WAV. Altres processadors d'àudio, fins i tot els programes d'operació telefònica, utilitzen formats propis com el. VOC.

En els CD, la informació codificada en forma digital, es registra en pistes utilitzant el format acordat inicialment entre Philips i Sony, anomenat CDA, coincident amb l'. WAV. Així, per gravar un CD caldrà introduir les pistes en format WAV. Avui en dia, existeixen reproductors MP3 i dispositius mòbils i electrònics portàtils que permeten la reproducció de molts d'aquests formats.

 

Evolució de Software Musical

Hi ha una gran varietat de programes musicals en el mercat, estant destinats la major part d'ells al control mitjançant MIDI.

El grup Bell, el 1958 va començar a desenvolupar el programa MUSIC1 per síntesi digital directa, que es va anar perfeccionant en successives versions fins arribar al MUSIC4 i MUSIC5. Més tard H. Hoover va desenvolupar a Princeton el Music4BF.

Cap als anys 70 va començar a haver una major difusió d'aquests llenguatges de síntesi, que en estar escrits principalment en Fortran permetien la seva fàcil adaptació a qualsevol ordinador.
En l'actualitat aquestes aplicacions poden tenir finalitats tant didàctiques, d'edició, seqüenciació, sintetització, aplicatives ...

 

Aquí intentarem treballar amb Cubase i SONAR, ja que crec que aquests són els dos programes més apropiats per a la Informàtica Musical, sé que hi ha molts seqüenciadors que estan molt complets per a aquest fi, però jo que porto molts anys en el tema, són els que més conec i que millors resultats m'han donat.

SONAR és un seqüenciador i editor multipista orientat al món professional, però no per això exclou a la resta d'usuaris.

Si bé és una mica complicat d'utilitzar, ofereix gran quantitat de possibilitats i funcions. Filtres i multitud d'altres opcions, fan de SONAR l'eina més potent per editar i mesclar àudio i vídeo per a qualsevol projecte multimèdia. És capaç d'importar i treballar amb arxius MP2, MP3, WAV, MPG, ASF, AU, AIFF, WM, WMA, WMV, AVI i MOV, entre d'altres.

 

 

Cubase SX és un seqüenciador d'àudio i MIDI basat en codi natiu d'última generació. Sistema d'Àudio natiu totalment renovat, sense necessitat de maquinari dedicat, amb edició no destructiva a temps real. El motor d'àudio és controlat a través de la seva potent mesclador, el qual és totalment configurable per tenir una visualització còmoda i permet una total automatització a través de MIDI. Els modes d'arranjament i edició permeten un nombre il limitat de Undo / Redo. Suporta plugins VST, DirectX i rewire per a una perfecta integració amb Reason.

Aquí els deixo un vídeo tutorial sobre com executar un plugin VST amb SONAR per poder gravar amb ell, en aquest cas, és el "fuet de percussió" ... molt bo. (Pres de youtube).

VST

Aquí podem parlar i comentar tot allò relacionat amb els plugins VST i VSTI (instruments virtuals), els quals cada dia són més necessaris en el món de la informàtica musical.

MIDI

STambién aniré agregant els midis que necessitin per al seu delit, ja que tinc una miditeca de diversos milers de títols. Des d'aquest enllaç podeu descarregar el reproductor midi vanbasco's karaoke player.

Si volen posar-se en contacte amb mi, poden escriure a jorefe13@hotmail.com, explicar els vostres dubtes i suggeriments a través d'aquest espai.

 
A la pàgina següent accedim al maneig de SONAR, aquí podrem començar a conèixer ia tractar-lo, ja que és molt important familiaritzar-nos amb ell, abans de començar a editar